Kingsrose Norway

site-logo

Bærekraft

Miljø

Kingsrose bestreber seg på å sikre at riktig nivå av omsorg for miljøet oppnås innenfor prosjektområdet og forplikter oss til å utføre alle operasjoner på en miljømessig bærekraftig måte.

Vi overholder de veiledende prinsippene i Towards Sustainable Mining and Exploration standards and IFCs ytelsessatandarder 1. Vår tilnærming er utformet for å ta høyde for retningslinjene for reduksjonshierarki (tilnærming for å redusere påvirkning), etablert gjennom IFC ytelsesstandard 6. I henhold til retningslinjer for avbøtende tiltak prioriteres tiltak som for det første forhindrer potensielle negative konsekvenser vår virksomhet kan ha på både miljøet og samfunnet. Hvis slike konsekvenser ikke kan forhindres, må de minimeres. I situasjoner der påvirkninger ikke kan unngås, vil det bli iverksatt tiltak for å rehabilitere de berørte områdene. I tillegg vil ytterligere bevaringstiltak bli utformet slik at eventuelle restvirkninger blir oppveid eller motvektet.

Til dags dato har det vært minimal miljøpåvirkning i stor grad på grunn av anvendelsen av høye standarder og den forankrede miljøbevisstheten i selskapet.

1 International Finance Corporation (IFC) er medlem av World Bank Group og den største globale utviklingsinstitusjonen med fokus på privat sektor i utviklingsland. IFCs miljø- og sosiale ytelsesstandarder definerer organisasjonens ansvar for å håndtere sine miljømessige og sosiale risikoer og har blitt tatt i bruk globalt også i utviklede land som en målestokk for bærekraftig og ansvarlig drift.

Samfunnsengasjement

På tvers av alle våre aktiviteter anerkjenner vi behovet for å være sosialt ansvarlige. Kingsrose verdsetter lokalsamfunnene og arbeider alltid for å sikre best mulig resultat for samfunnene vi jobber i.
Konsernet er forpliktet til å bygge et varig, gjensidig utviklende og stimulerende forhold til de omkringliggende samfunnene.

Tilnærmingen som er vedtatt er konsultasjon og samarbeid for å sikre at våre mål er i tråd med samfunnets behov. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært gunstig, noe som har resultert i en rekke sosiale og miljømessige initiativer som er utviklet i samarbeid med lokalsamfunnene.
Vi tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger om vår virksomhet i ditt område og ønsker å oppmuntre til åpen dialog for å løse eventuelle bekymringer.

Vi ønsker også velkommen ideer til utvikling av sosiale eller miljømessige initiativer i Porsanger-området og lokalsamfunnene rundt det.

Hvordan kan Porsangerprosjektet bidra til lokalsamfunn og global avkarbonisering?

En grønn energiomstilling er grunnleggende for en fremtid med lavt karbon og bidrar til å begrense klimaendringene.
Produksjonen av materialer som kreves for disse nye teknologiene er en mulighet til å bidra til sysselsetting, utdanning og positive bidrag til lokalsamfunn og miljøer utenfor større byer. Vi ønsker å sikre at våre prosjekter oppfyller fremtidens krav med de høyeste standarder innen ansvarlig og bærekraftig drift.

Vi vurderer om Porsanger har potensial til å bli en høyteknologisk, underjordisk gruve med lav overflatepåvirkning som leverer kritiske metaller inkludert kobber, nikkel, palladium og platina, ansvarlig og innenfor Europa.

Vi ser frem til å samarbeide med lokale interessenter for å operere trygt, og med sosialt og miljømessig ansvar.

Nature Conservation Areas

A significant portion of the Penikat project area lies within the Natura 2000 site Martimoaapa – Lumiaapa – Penikat (ID: Fl1301602). The same area is also designated as a mire protection area Martimoaavan – Lumiaavan – Penikoiden soidensuojelualue (SSA120117).

Kingsrose must consider how to operate in these areas without damaging the important protected values. We will begin by engaging specialists to survey in detail the areas Kingsrose would like to work in, to identify important habitats and species. Following this survey, Kingsrose will prepare a work program to explore for minerals below the surface in a way that does not negatively impact the environment, local habitats, or the local community’s enjoyment and use of the area. These surveys, called a Natura Assessment, will be submitted to ELY and the Ministry of Environment for their review and approval before Kingsrose can begin any significant work on the ground at Penikat.

The process for Kingsrose to be granted the rights to explore for minerals at Penikat will take many months or even years. For Kingsrose close communication and cooperation with local communities and interested parties is of the highest importance.

nb_NONorwegian