Kingsrose Norway

site-logo

Tidslinje
for prosjekt

Leting og
utvikling
av mineralprosjekter

Kingsrose er i de tidlige stadiene av vurderingen av hvor lovende forekomstene i Porsanger er for videre undersøkelser. Omtrent 1 av 1000 prosjekter går hele prosessen fra leting til gruvedrift.

Boring
2-5 År
Midlertidig avtrykk Definere forekomst med karakteristika Skaffe data om grunnforhold undersøkelser
1-2 År
Letefase
Kartlegging Overflate prøvetaking Geofysiske undersøkelser
Byggefase
2+ År
Avhenger av resultater fra utviklingsfasen Trenger betydelig finansiering Krevende prosess for å skaffe nødvendige tillatelser som innebærer sterk sosial og miljømessig styring og som involverer kontakt med flere ulike myndigheter på ulike nivåer
2+ År
Utviklingsfase
Konsekvensutredning Tekniske undersøkelser(f. eks. utvinningsmetode, løsninger for håndtering av overskuddsmasse) Økonomisk vurdering
Rehabilitering
1+ År
Minimere og redusere miljømessige og sosiale effekter Fond for å dekke rehabiliteringskostnader bygges opp FØR gruven starter produksjon Fortsatt overvåkning av miljømessige effekter inkludert avrenning og stabilitet
20+ År
Uttaksfase
Jobbskaping, opplæring, kunnskapsoverføring Verdiskaping gjennom skatter og grunneieravgifter Nøye overvåkning av miljømessige effekter
nb_NONorwegian