Kingsrose Norway

site-logo

Velkommen til
Kingsrose Norge

Kingsrose har forpliktet seg til ansvarlig mineralundersøkelse i Porsangerprosjektet.

To see our latest Company update video with Norwegian subtitles, click here.

Hvem er Kingsrose?

Kingsrose Norge er datterselskap av Kingrose Mining Limited, et mineralundersøkelses- og gruveselskap som er notert på den australske børsen. Kingsrose-gruppen er offentlig notert og er bundet av de høyeste bransjestandardene for regulatorisk og operasjonell praksis og har en forpliktelse til å være åpen og gi full offentliggjøring av vår virksomhet til publikum.

Kingsrose ledes av et høyt kvalifisert team med flere tiår med kombinert erfaring i sikker og ansvarlig utvikling av mineralprosjekter globalt, og for noen av verdens mest betydningsfulle og anerkjente selskaper.

Vår prioritet er å operere med integritet, med de høyeste standarder for miljøvern og hensyn for lokalsamfunnene og naturverdiene rundt våre prosjekter.

Who is Kingsrose section

Hva er Porsangerprosjektet?

Porsangerprosjektet ligger like sør for Lakselv by, Finnmark, Nord-Norge, og består av fem sammenhengende 10 kvadratkilometer letelisenser på til sammen 50 kvadratkilometer. Letelisensene er 100 % eid av E-46. Første frist utløper i desember 2025 med muligheter for forlengelse.

Med forbehold om lokale/nasjonale godkjenninger har Kingsrose til hensikt å gjennomføre en bakkebasert elektromagnetisk geofysisk undersøkelse for å lokalisere ledende forekomster, noe som vil kreve boretesting for å vurdere om disse er relatert til massiv sulfidpolymetallisk PGE-Ni-Cu-mineralisering.
Mineralforekomsten i Porsanger er rik på palladium, platina, nikkel og kobber. Dette er nøkkelmetaller for grønn økonomi og global avkarbonisering. Kingsrose planlegger å gjennomføre rekognosering og leting med lav effekt for å finne ut om Porsanger har potensial til å være en økonomisk mineralressurs for å støtte global grønn omstilling og ressurssikkerhet.

Parallelt med klimaendringer er ressurssikkerhet et svært aktuelt geopolitisk spørsmål. Palladium og platina, sammen med andre platinagruppeelementer (PGE) og 29 andre råvarer, er identifisert av EU som kritiske råvarer. Kritiske råvarer er de som er viktigst økonomisk på grunn av deres betydning for å redusere skadelige kjøretøyutslipp og fremtidig bruk i grønne energiløsninger som hydrogenkraft og har høy forsyningsikkerhet. PGEs brukes også til medisinske formål i kreftbekjempende stoffer, stenter for blokkerte arterier, pacemakere og implanterte defibrillatorer.

Neste trinn

Tidlig i 2022 håper vi å møte og engasjere oss med interessenter i regionen. Vi planlegger også detaljerte miljøundersøkelser som vi har tenkt å gjennomføre i området sommeren 2022, før vi designer og leverer våre letearbeidsprogrammer.

Vi vil holde våre interessenter godt informert om vårt arbeid og planer og ta hensyn til eventuelle bekymringer. Vi erkjenner at dette vil kreve dokumentasjon gjennom våre handlinger for å bygge tillit til vår virksomhet, men i mellomtiden kan du følge med på nettstedet vårt der du kan holde deg oppdatert på arbeidet vårt.

Vi svarer gjerne på eventuelle spørsmål du måtte ha, og tar gjerne imot tilbakemeldinger som kan sendes inn ved hjelp av vårt kontaktskjema.

Future Plans

Tidlig i 2022 håper vi å møte og engasjere oss med interessenter i regionen. Vi planlegger også detaljerte miljøundersøkelser som vi har tenkt å gjennomføre i området sommeren 2022, før vi designer og leverer våre letearbeidsprogrammer.

We will keep our stakeholders well informed of our work and plans and take any concerns into account. We recognise that it will require proof through our actions to build trust in our business, however, in the meantime please keep an eye on our website where you can stay up to date on our work. We are happy to answer any questions that you may have and welcome any feedback which can be submitted using our contact form.

nb_NONorwegian